Evaluare - Energia mecanică


      Notă: itemii marcați cu asterisc au un grad de dificultate mai mare decât ceilalți itemi


1.   O bilă rigidă de mici dimensiuni este așezată în repaus pe suprafața Pământului. Un astfel de sistem se consideră fără
energie mecanică deoarece:

Bila nu este în mișcare față de Pământ


Nu se efectuează lucru mecanic


 Toate corpurile de pe suprafața Pământului au energie mecanică nulă


Bila este așezată pe suprafața Pământului și nu se mișcă față de acesta
2*. Un pahar este așezat pe o masă de camping. Despre energia mecanică a sistemului (simplificat: energia paharului) putem
spune:

Este nulă, deoarece paharul este așezat pe o suprafață orizontală, în repausAre o valoare nenulă deoarece suprafața mesei este la o anumită înălțime față de suprafața
Pământului și paharul de pe masă va avea energie potențială, deci, energie mecanică

Este nulă, deoarece paharul, fiind în repaus, nu efectuează lucru mecanic


Nu se pot face precizări despre existența energiei mecanice a sistemului

3*. O minge din cauciuc este așezată pe o suprafață rigidă plasată la nivelul suprafeței Pământului. Dacă considerăm un nivel
de referință ce trece prin centrul de greutate al mingii, despre energia mecanică a mingii putem afirma:


Mingea nu are energie mecanică, deoarece, fiind în repaus, nu are energie cinetică
și fiind pe suprafața Pământului nu are nici energie potențială


Are o valoare nulă față de nivelul considerat deoarece energia potențială se exprimă față
de acest nivel și este nulă, iar mingea fiind în repaus față de Pământ nu are energie cinetică
și în consecință nici energie mecanică

Energia mecanică în situația de față este dată de existența unei deformări a mingiiObligatoriu mingea are energie mecanică fiindcă nivelul de referință ales trece prin
centrul de greutate al mingii care este ridicat față de suprafața Pământului4.   Energia cinetică a unui corp se datorează:

Stării lui de mișcare


Poziției sale față de alte corpuri


 Masei corpului


Faptului că, în natură, toate corpurile au energie, deci și energie cinetică
5.   Dacă observăm un corp cu masa m și viteza v putem să exprimăm energia lui cinetică cu relația:

Ec = mv/2


Ec = mv2


 Ec = mv2/2


Ec = mv
6.   Energia cinetică:

Se micșorează de 2 ori, dacă masa crește de două ori


Crește de 2 ori, dacă viteza crește de 2 ori


 Se micșorează de 2 ori, dacă viteza scade de √2 ori


Rămâne constantă, dacă masa crește de 2 ori și viteza scade de 2 ori

7*. Reprezentarea grafică de mai jos arată modul în care variază energia cinetică a unui corp cu masa de 3kg a cărui viteză se
modifică. Folosind graficul, găsim că energia cinetică a corpului Ec1 este:
                Reprezentare grafică12,5J


13J


 13,5J


8√3J
8.  Energia mecanică a unui sistem poate fi scrisă:


E = Ec / Ep


E = Ec + Ep


 E = Ec – Ep


E = Ec x Ep
9.  Energia potențială a unui sistem fizic este determinată de:

Poziția relativă a părților sistemului aflate în interacțiune


Orientarea sistemului în spațiu


 Mișcarea sistemului fizic


Posibilitatea sistemului de a efectua lucru mecanic


10.
Energia potențială mecanică a sistemelor o regăsim sub formă de:


Energie potențială gravitațională


Energie potențială elastică


 Energie potențială gravitațională sau/și elastică


Energie potențială electrică
11.
Energia potențială gravitațională a unui corp din apropierea Pământului nu depinde de:


Poziția corpului în câmpul gravitațional


Accelerația gravitațională


 Masa corpului


Viteza corpului
12.
Observați graficul variației energiei potențiale gravitaționale a unui sistem corp-Pământ-câmp în funcție de
distanța măsurată pe verticală față de punctul de plecare, ∆h, în timpul evoluției sale. Dacă se consideră nivelul de referință pentru energia potențială gravitațională pe suprafața Pământului, atunci putem spune că aceasta:
   Reprezentare graficăCrește, deoarece corpul se depărtează de Pământ, plecând de la suprafața Pămantului


Scade, deoarece corpul se apropie de Pământ, ajungând pe Pământ


 Este constantă, corpul fiind în repaus față de Pământ


Crește, deoarece corpul se depărtează de Pământ pornind de la o înălțime oarecare față de Pământ
13.
Unitatea de măsură a energiei mecanice este:


Newton


Joule


 Watt


Joule/secundă


Felicitari, ati terminat!